Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğünün Misyonu ve Vizyonu

MİSYON
AYD’nin  misyonu, üniversitemizin araştırma alanındaki kabiliyetinin gelişmesini sağlayarak; nicelik ve nitelik açısından üst düzey araştırma ve teknoloji çıktıları elde etmesine ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmesine destek olmaktır.

VİZYON
AYD’nin vizyonu, dış kaynaklardan fonlanan proje sayısını/bütçesini arttırarak ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek üniversitemizin ulusal ve uluslararası endekslerde yükselmesini sağlamaktır.

Bu İçeriği Paylaş!