Hızlı Erişim Hızlı Erişim
Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü (AYD), Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir birim olarak 2019 yılında kurulmuştur. Direktörlüğün kuruluş amacı; Üniversitenin vizyonu, misyonu, temel değerleri ve politikaları doğrultusunda, araştırma alanındaki yetenek, beceri ve kabiliyetlerinin uyum içinde gelişmesini sağlayarak Üniversitenin ulusal ve uluslararası ortamlarda üst sıralarda yer almasını mümkün kılacak nicelik ve nitelik açısından üst düzey araştırma ve teknoloji çıktıları elde etmesine ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmesine destek olmaktır.
Öğrenciler için verilen destekler
Öğrenciler İçin
Akademisyenler İçin
Akademisyenler için verilen destekler
Sanayiciler için verilen destekler
Sanayiciler İçin