Patent Akış Şeması

Süleyman Demirel Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları Patent/Faydalı Model Değerlendirme Komisyon Üyeleri:

Patentlerimizi görebilmek için tıklayınız.
 

Üniversite yönetimi tarafından yetkilendirilen MODÜL 4, akademisyenler tarafından geliştirilen buluşları aşağıda verilen akış şemasında da gösterildiği  gibi buluş bildirim formu aracılığı ile toplar, patent başvuru ve takip süreçlerinde akademisyenlere teknik ve idari danışmanlık hizmeti verir.

Ticarileştirme iş akış şeması aşağıda verilen MODÜL 4 SDÜ fikri mülkiyet politikasının oluşturulması için üniversite yönetimi ve konunun profesyonelleri arsında gerekli koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

Üniversitede ve bölgede FSMH ile ilgili farkındalık yaratılması/FSMH bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak
Üniversitenin Fikri Haklar Politikasının oluşturulmasına katkı sağlamak
Üniversite FSMH ve yeni teknoloji potansiyelinin tespiti ile ticarileştirme portföyünün geliştirilmesi
FSMH Destek hizmetlerinin sağlanması
Üniversite kaynaklı teknolojilerin ticarileştirilmesi


MODÜL 4’ün görev alanlarıdır.

 

Bu İçeriği Paylaş!