HAKKIMIZDA

Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü (AYD), Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir birim olarak 2019 yılında kurulmuştur. Direktörlüğün kuruluş amacı; Üniversitenin vizyonu, misyonu, temel değerleri ve politikaları doğrultusunda, araştırma alanındaki yetenek, beceri ve kabiliyetlerinin uyum içinde gelişmesini sağlayarak Üniversitenin ulusal ve uluslararası ortamlarda üst sıralarda yer almasını mümkün kılacak nicelik ve nitelik açısından üst düzey araştırma ve teknoloji çıktıları elde etmesine ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmesine destek olmaktır.
AYD’nin ana faaliyetleri aşağıdaki gibidir:
·      Üniversitenin araştırma altyapısını geliştirmek
·      Dış kaynaklardan fonlanan proje sayısını ve bütçesini arttırmak
·      Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek
·      Üniversitenin üniversitelerarası ve kamuyla olan işbirliklerini artırmak
·      Akademisyen ve öğrencilere yenilik ve girişimcilik konularında destek olmak
·      Araştırma unsurlarının birbiriyle iletişim ve işbirliklerini geliştirmek

MİSYON
AYD’nin  misyonu, üniversitemizin araştırma alanındaki kabiliyetinin gelişmesini sağlayarak; nicelik ve nitelik açısından üst düzey araştırma ve teknoloji çıktıları elde etmesine ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmesine destek olmaktır.

VİZYON
AYD’nin vizyonu, dış kaynaklardan fonlanan proje sayısını/bütçesini arttırarak ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek üniversitemizin ulusal ve uluslararası endekslerde yükselmesini sağlamaktır. 
 

Bu İçeriği Paylaş!